Jesteś tutaj

Zamawianie i odbiór

Zamawianie druku plakatów tylko przez jednostki Uczelni.

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij odręcznie
  [ formularz zamówienia wewnętrznego, PDF ]
  • podaj specyfikację: wskaż wybrany format plakatu, liczbę sztuk, cenę jednostkową. Wszystkie niezbędne dane znajdziesz w zakładce Formaty i cennik druku
  • wpisz hasło zamówienia oraz osobę do kontaktu i telefon kontaktowy
  • zaznacz, na jakie potrzeby drukowane są plakaty
  • wpisz łączny koszt zamówienia
  • w rubryce Źródło finansowania wskaż źródło finansowania druku
  • uzyskaj podpis kierownika jednostki wnioskującej lub osoby upoważnionej przez niego do dysponowania budżetem
  • uzyskaj potwierdzenie (odpis) środków na formularzu w Dziale Planowania i Monitorowania Kosztów (Rektorat, IV piętro).
 2. Dostarcz:
  1. wypełniony formularz (oryginał)
  2. plik z przygotowanym do druku plakatem (patrz: Przygotowanie plików) na CD, DVD, nośniku pen drive lub drogą mailową na plakaty@wum.edu.pl (kontakt tel. 22 57 20 389).

UWAGA: zamówienia źle wypełnione lub dostarczone faksem czy e-mailem nie będą przyjmowane do realizacji.
Nie przyjmujemy plakatów do druku bez zamówienia wewnętrznego z odpisanymi środkami finansowymi. Plakaty do formatu A3 zamawiane są na druku "Zamówienie wewnętrzne na dostawy wewnętrzne z własnej produkcji". Przyjmujemy tylko pliki gotowe do druku, skompletowane dla danego zamówienia i dostarczone/przesłane do naszego Działu.

 

Odbiór plakatów
Czas realizacji to od ok. 60 min. do 2 dni roboczych (o dokładnym terminie poinformujemy przy składaniu zamówienia) w Dziale Redakcji i Wydawnictw WUM. Plakaty wydajemy po zrealizowaniu całości "Zamówienia wewnętrznego na druk plakatów", nie ma możliwości ich częściowego odbioru.
Jeśli zostały wydrukowane w celu umieszczenia ich w tablicach reklamowych na terenie uczelni, należy je dostarczyć do Biura Informacji i Promocji, które odpowiada za ich wywieszenie.
Po zrealizowaniu zamówienia wystawiana jest nota księgowa, na podstawie której Kwestura obciąża fundusz wskazany w zamówieniu wewnętrznym.