Jesteś tutaj

Habilitacje

Wymagania techniczne:

 • Format strony A4; marginesy lustrzane zew. 2,3 cm, wew. 2,7 cm;
  górny i dolny 2,5 cm.
 • Akapity: 1,25 cm.
 • Tekst pisany czcionką: Times New Roman lub Arial;
  wielkość czcionki 14 pkt.
 • Tekst wyjustowany.
 • Interlinia 1,5.
 • Spis treści powinien zaczynać się na stronie nieparzystej.
 • Wszystkie główne rozdziały powinny zaczynać się od strony nieparzystej a tytuł rozdziału powinien rozpoczynać na wysokości 162 pkt (strona nagłówkowa rozdziału).
 • Jeśli są w pracy tabele minimalna grubość kreski wynosi 0,3 pkt.
 • Typ dokumentu otwarty (np. dokument tekstowy Word)
  lub zamknięty (PDF), całość pracy w 1 pliku.
 • Spis treści rycin i tabel automatyczny.
 • Ryciny, zdjęcia, tabele nie mogą wychodzić poza marginesy strony.

Wymagania formalne:

 • Dwie Recenzje Wydawnicze.
 • Pismo (zamówienie) skierowane do kierownika Działu Redakcji i Wydawnictw, podpisane przez Dziekana wydziału właściwego dla Habilitanta.
 • Podpisana i dostarczona do Wydawnictwa "umowa wydawnicza" (wzór wysyłamy na maila). 

INFORMACJA DLA HABILITANTÓW:

Wykonanie okładki do rozprawy habilitacyjnej oraz oprawa zlecane są firmie zewnętrznej, co wydłuża czas oczekiwania na publikację.