Jesteś tutaj

PDF z PowerPointa

Przykład:

 1. Aby zapisać slajd prezentacji PowerPoint w postaci pliku PDF, zainstaluj na komputerze darmowy konwerter (patrz: Instalacja konwertera).
 2. Przygotuj plakat w postaci slajdu PowerPoint.
 3. Z rozwijalnego menu wybierz Plik > Drukuj. Otworzy się okno ustawień wydruku.
 4. W oknie ustawień wydruku z listy drukarek wybierz PDFCreator lub inny konwerter, który zainstalowałeś na swoim komputerze - niezależnie od tego, z którego konwertera korzystasz, wykonaj kroki 5-8.
 5. Kliknij Właściwości. Otworzy się okno właściwości drukarki PDFCreator (lub drukarki innego konwertera).
 6. Kliknij Zaawansowane i w oknie, które się pojawi, wybierz zakładkę Papier/Jakość.
 7. Z rozwijalnego menu Rozmiar papieru wybierz odpowiedni format (np. dla formatu AO wybierz ISO A0) i kliknij OK. Automatycznie powrócisz do okna z ustawieniami wydruku. Jeśli wybranego formatu nie ma na liście rozwijalnej, z rozwijalnego menu Rozmiar papieru wybierz format PostScript Custom Page Size. Pojawi się dodatkowe okno PostScript Page Size Definition, w którym należy wpisać odpowiednie rozmiary plakatu (w milimetrach), upewnić się, że obok zaznaczone są milimetry jako jednostka i kliknąć OK. Automatycznie powrócisz do okna Zaawansowane. Tutaj też kliknij OK.
 8. Zaznacz opcję Skaluj do rozmiaru papieru, aby przy zapisywaniu pliku PowerPoint nie zmniejszył slajdu do standardowego rozmiaru. Kliknij OK.
 9. Otworzy się okno PDFCreator, tutaj możesz wpisać tytuł, jaki chcesz nadać plikowi po konwersji (domyślnie jest taki sam, jak dokumentu PowerPoint). Kliknij Zapisz.
 10. Wskaż miejsce, gdzie chcesz zapisać plik i nazwę, pod jaką zostanie zapisany plik z plakatem. Jeśli masz wątpliwości, wybierz Pulpit. Kliknij OK.
 11. Po zakończeniu konwersji automatycznie uruchomi się program Adobe Acrobat Reader, w którym wyświetlony będzie plakat po konwersji do PDF.
 12. Zamknij Adobe Acrobat Reader i dostarcz plik PDF zapisany pod wskazaną wcześniej lokalizacją do Działu Redakcji i Wydawnictw.