Jesteś tutaj

Skrypty

Wymagania techniczne:

 • Format strony A4; marginesy lustrzane zew. 2,3 cm, wew. 2,7 cm;
  górny i dolny 2,5 cm.
 • Akapity: 1,25 cm.
 • Tekst pisany czcionką: Times New Roman i/lub Arial;
  wielkość czcionki 14 pkt, natomiast podtytuły/tytuły rozdziałów - 16/18 pkt
 • Tekst wyjustowany.
 • Interlinia 1,5.
 • Spis treści powinien zaczynać się na stronie nieparzystej.
 • Wszystkie główne rozdziały powinny być opuszczone w dół o 120 pkt (strona nagłówkowa rozdziału) oraz rozpoczynać się na stronie nieparzystej.
 • Jeśli są w skrypcie tabele - minimalna grubość kreski wynosi 0,3 pkt.
 • Typ dokumentu otwarty (np. dokument tekstowy Word), cały skrypt w 1 pliku.
 • Spis treści rycin i tabel automatyczny.
 • Ryciny, zdjęcia, tabele nie mogą wychodzić poza margines strony.

Wymagania formalne:

 • Jedna Recenzja Wydawnicza.
 • Pismo (zamówienie) skierowane do kierownika Działu Redakcji i Wydawnictw, podpisane przez Kierownika Zakładu lub Kliniki wydającej skrypt.
 • Zgoda Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw WUM.
 • Podpisana i dostarczona do Wydawnictwa "umowa wydawnicza" (wzór wysyłamy na maila).

INFORMACJE DLA AUTORÓW:

Skrypty, które posiadają mniej niż 150 stron oprawiane są na miejscu w formie broszurowej, z kolei skrypty o większej objętości wymagają oprawy klejonej, która zlecana jest firmie zewnętrznej, co wydłuża proces produkcyjny.

Jeżeli w skrypcie wykorzystane są zdjęcia, rysunki, wykresy, itp. nie należące do autora skryptu, wymagana jest zgoda ich właściciela/autora na zamieszczenie w danym skrypcie.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w  związku z decyzją Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych prof. Marka Kulusa o udostępnieniu studentom skryptów on-line, konieczne jest podpisanie z Autorami publikacji wydanych przez Dział Redakcji i Wydawnictw Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nowej Umowy Wydawniczej lub Aneksu do starej Umowy Wydawniczej, których wzór został zatwierdzony przez JM Rektora WUM prof. Marka Krawczyka. 

Potrzeba wprowadzenia nowej Umowy Wydawniczej związana jest z udostępnieniem studentom naszej Uczelni możliwości  korzystania z opracowań i skryptów w formie elektronicznej. Skrypty będą udostępniane tylko do odczytu (bez możliwości pobrania czy druku) i tylko dla członków społeczności WUM (konieczność autoryzacji).

Umowa opracowana została na potrzeby Działu Redakcji i Wydawnictw Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez Dział Prawny we współpracy z członkami Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw oraz Biblioteką Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wzór nowej Umowy Wydawniczej oraz Aneksu do starej Umowy Wydawniczej zatwierdzony został ponadto przez Panią Kanclerz oraz Panią Kwestor naszej Uczelni.

Jeśli wyrażacie Państwo zgodę na udostępnienie skryptów wydanych przez Państwa jednostkę, uprzejmie proszę o dostarczenie do Działu Redakcji i Wydawnictw WUM umowy wydawniczej podpisanej przez wszystkich autorów skryptu.

Wzór Umowy Wydawniczej